Bouwbesluit voor Tiny Houses

Bij Tiny House Hub streven we ernaar om niet alleen prachtige, op maat gemaakte Tiny Houses te leveren, maar ook om onze klanten volledig te ondersteunen met alle noodzakelijke informatie en adviezen. Een belangrijk aspect van het bouwen van een Tiny House in Nederland is het voldoen aan het Bouwbesluit. Dit document legt de bouwtechnische eisen vast waaraan alle bouwwerken moeten voldoen, inclusief Tiny Houses.

Wanneer is het bouwbesluit van toepassing?

Het bouwbesluit is alleen van toepassing wanneer er sprake is van permanente bewoning (woonfunctie). Wanneer er sprake is van een bijbehorend bouwwerk of recreatie (andere gebruiksfuncties dan voor wonen) dan gelden de regels van het bouwbesluit niet. Dit artikel is dus alleen van toepassing wanneer de Gemeente om het bouwbesluit vraagt.

 

Voldoen jullie Tiny Houses aan het Bouwbesluit?

Antwoord: Ja, onze bouw houdt rekening met het Bouwbesluit in overleg met de klant.

Inhoud van deze pagina

Wat is een Tiny House

Volgens de ‘Handreiking Tiny Houses’ van de Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland & Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. wordt een Tiny House als volgt gedefinieerd: “Een Tiny House is een nieuwe woonvorm met een duidelijke onderliggende filosofie. Het zijn kleine, volwaardige en vrijstaande woningen met een vloeroppervlak van ongeveer 50 vierkante meter.

Belangrijk: het Bouwbesluit is alleen van toepassing wanneer er sprake is van permanente bewoning (woonfunctie). Wanneer er sprake is van een bijbehorend bouwwerk of recreatie (andere gebruiksfuncties dan voor wonen), dan gelden de regels van het Bouwbesluit niet. Dit artikel is dus alleen van toepassing wanneer de gemeente om het bouwbesluit vraagt.

Afmetingen Tiny House

Het Bouwbesluit stelt geen eisen aan de maximale afmetingen en hoogte van een Tiny House. Daarnaast kan het zo zijn dat er locatie-afhankelijke eisen worden gesteld aan de maximale afmetingen van een Tiny House. Ook zijn er eisen aan de breedte van het vervoeren van Tiny Houses. De buitenbreedte mag bij het zelf vervoeren d.m.v. een trailer maximaal 2,55 m zijn. Daarnaast moet worden voldaan aan de Bouwbesluit eisen van een woonfunctie. Hiermee moet je dus rekening houden qua afmetingen.

Nieuwbouw Tiny Houses:

Voor nieuwbouw Tiny Houses gelden de volgende eisen voor de oppervlakte:
 • 18 m² aan niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied (voor een studentenwoning is dit 15 m²);
 • Een toilet van minimaal 1,08 m² (0,9m x 1,2m) en een badkamer van minimaal 1,6 m² of een badkamer met toilet van minimaal 2,2 m².
Dit betekent dat een Tiny House minimaal 20,2 m² (2,2 + 18) in oppervlakte moet zijn. Voor studenten is dit minimaal 17,2 m² (15 + 2,2).Andere eisen aan de afmetingen van een nieuwbouw Tiny House zijn:
 • Een verblijfsgebied moet ten minste 5 m² in oppervlakte zijn en minimaal 1,8 m breed en 2,6 m in hoogte. Verder moet één van de verblijfsgebieden een verblijfsruimte van 11 m² in oppervlakte hebben en minimaal 3 m breed;
 • In één van de verblijfsgebieden moet een locatie van 1,5 m x 0,6 m zijn voor een aanrecht en een locatie van 0,6 x 0,6 m voor een kooktoestel;
 • Een Tiny House moet een buitenberging van minimaal 5 m² hebben of een gemeenschappelijke berging van minimaal 1,5 m² per Tiny House;
 • Verder moet een Tiny House een buitenruimte hebben van minimaal 4 m² met een minimale breedte van 1,5 m of een gemeenschappelijke buitenruimte met 1 m² per Tiny House met een minimale breedte van 1,3 m.

Tijdelijke Tiny Houses:

Voor een tijdelijk Tiny House (maximaal 15 jaar) gelden andere eisen:

 • 10 m² aan niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied;
 • Een toilet van minimaal 0,64 m² met een minimale breedte van 0,6 m en een hoogte van 2 m.

Dit betekent dat een tijdelijk Tiny House minimaal 10,64 m² (0,64 + 10) in oppervlakte moet zijn. En dit betekent dat een badkamer niet vereist is voor een tijdelijk Tiny House.

Andere afwijkingen in de eisen voor afmetingen zijn:

 • Een verblijfsruimte moet minimaal 2,1 m in hoogte zijn. Verder moet één van de verblijfsgebieden een verblijfsruimte van 7,5 m² in oppervlakte hebben en minimaal 2,4 m breed;
 • In een besloten ruimte (hoeft niet een verblijfsgebied te zijn) moet een locatie van 0,7 m x 0,4 m zijn voor een aanrecht en een locatie van 0,4 x 0,4 m voor een kooktoestel.

Dit betekent dat er geen verplichte buitenberging en buitenruimte is vereist voor een tijdelijk Tiny House.

Bouwbesluit eisen Tiny House

Naast de eisen aan afmetingen in het Bouwbesluit zijn er ook andere eisen waar een Tiny House aan moet voldoen. Een Tiny House moet voldoen aan alle eisen die gesteld worden aan een woonfunctie in het Bouwbesluit.

Voor de eisen in het Bouwbesluit is er onderscheid tussen vier mogelijkheden:

 • Nieuwbouw (niet particulier)

  Bij nieuwbouw (niet particulier) moet er voldaan worden aan alle eisen voor een nieuwbouw woonfunctie.

 • Nieuwbouw (particulier opdrachtgeverschap)
  Bij nieuwbouw (particulier opdrachtgeverschap) zijn er voor sommige artikelen minder strenge eisen dan bij niet particulier. Een overzicht van deze artikelen vindt u in ons artikel niet particulier vs. particulier opdrachtgeverschap.
 • Tijdelijke bebouwing
  Als een Tiny House valt onder tijdelijke bebouwing (maximaal 15 jaar), dan geldt er een andere mix van bestaande- en nieuwbouweisen. Nieuwbouweisen gelden bijvoorbeeld voor brandveiligheid, geluidswering, spuiventilatie en isolatie. Mocht het tijdelijke gebouw een functieverandering krijgen naar een permanent bouwwerk, dan gelden de nieuwbouweisen.
 • Verplaatsbare Tiny Houses
  Bij verplaatsbare Tiny Houses mag alleen de fundering aangepast worden en de rest niet. De nieuwe fundering moet voldoen aan de nieuwbouweisen. Bij verplaatsing kan het zo zijn dat de nieuwe locatie plaatsgebonden eisen heeft. Hier dient dan ook aan te worden voldaan. Mocht de Tiny House voor of na de verplaatsing verbouwd worden, dan gelden verbouweisen.

Een overzicht per discipline

Constructie

Ondanks dat Tiny Houses geen grote constructie risico’s met zich meebrengen, moeten ze wel gewoon voldoen aan de constructieve eisen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning en bij oplevering.

Brandveiligheid

Grondgebonden Tiny Houses (die wij voornamelijk aanbieden) bestaan over het algemeen uit één brandcompartiment. Deze hoeven niet te voldoen aan de brandwerendheidseis met betrekking tot het bezwijken van de bouwconstructies. Wel moeten ze voldoen aan de eisen die gesteld worden om brand te voorkomen. Alle vlakken moeten tenminste voldoen aan de brandklasse D en rookklasse s2, behalve de vlakken aan de bovenzijde van een vloer, trap en hellingbaan. Die moeten namelijk voldoen aan brandklasse Dfl en rookklasse s1fl. Er kan worden uitgegaan dat de meeste gebruikelijke materialen hieraan voldoen. Is een Tiny House gelegen nabij een stookplaats, dan geldt brandklasse A1 en A1fl voor bovenzijde vloer, trap of hellingbaan als eis. Een dak van een Tiny House moet vliegvuurbestendig zijn, behalve als de woning verder dan 15 m van de perceelgrens ligt.

Geluidswering

Ook moeten Tiny Houses voldoen aan de eisen voor geluidswering waarbij een verschil van 10 dB is tussen nieuwbouw en bestaande bouw. Een scheidingconstructie van een verblijfsgebied moet een geluidwering van 20 dB voor nieuwbouw en 10 dB voor bestaande bouw hebben. In een verblijfsgebied mag 30 dB aan installatiegeluid van installaties in eigen woning gemeten worden. Voor tijdelijke bouw is dit 40 dB. Ook bij de buren mag het installatiegeluid in hun verblijfsgebied niet hoger dan 30 dB zijn. Staat een installatie buiten, dan mag deze maar 40 dB produceren op de perceelgrens of 40 dB bij een te openen raam of deur bij buren op hetzelfde perceel. Voor tijdelijke bouw gelden ook hier minder strenge eisen als 40 dB en 50 dB. Echter, dit zijn geen comfortabele uitgangspunten.

Trap en Hellingbaan

In een Tiny House moet een hellingbaan of trap geplaatst worden als er een hoogteverschil van 0,21 m of meer is tussen voor personen bestemde vloeren. Een trap neemt veel ruimte in en in een Tiny House telt vaak elke vierkante meter. Om deze eisen te omzeilen, kun je bijvoorbeeld een slaapvloer creëren die als hoogslaper door kan en als meubilair wordt gezien. Dit kan alleen als de slaapvloer geen onderdeel is van de constructie. Een andere mogelijkheid is om een trap te maken op basis van gelijkwaardigheid. Dit wordt verder toegelicht in het kopje knelpunten.

BENG en MPG

Ook moet een nieuwbouw Tiny House voldoen aan de BENG– en MPG-eisen. Bij de BENG moet voldaan worden aan de maximale energiebehoefte in kWh/m² per jaar, het maximaal primair fossiel energiegebruik in kWh/m² per jaar en het minimale aandeel hernieuwbare energie. Verder gelden voor de scheidingsconstructies een minimale RC-waarde van 4,7 m²K/W voor gevels, 6,3 m²K/W voor daken en 3,7 m² k/W voor vloeren. Voor de MPG geldt een eis van maximaal 0,8 milieubelasting per m² brutovloeroppervlak (BVO). Omdat een Tiny House relatief veel materiaal gebruikt per m² BVO, is het lastig om aan de MPG-eisen te voldoen.

Gelijkwaardige maatregel

De gelijkwaardige maatregel houdt in dat van een eis kan worden afgeweken, als daarmee hetzelfde niveau behaald wordt op gebied van veiligheid, bescherming van gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid. Deze maatregelen zijn specifiek voor een individueel project en moeten daarom ook apart worden beoordeeld waarbij de volgende punten moeten worden gedocumenteerd:

 • Bewijzen dat er niet wordt voldaan aan één van de eisen;
 • Bewijzen dat er niet kan worden voldaan aan die eis door een slimmere indeling van ruimtes, vloeren en/of inrichting;
 • De gelijkwaardige maatregel definiëren;
 • Aantonen dat de maatregel gelijkwaardig is aan de gestelde eis.

Een gelijkwaardige maatregel zal alleen goedgekeurd worden als het niet in het geding is van veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid.

Decentraal maatwerk

Decentraal maatwerk houdt in dat een gemeente aangepaste regels kan opnemen in een omgevingsplan voor Tiny Houses. Ook hierbij geldt dat deze regels niet strijdig moeten zijn met veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid. Dit moet gemotiveerd worden door de gemeente en mag alleen voor nieuwbouweisen.

Experimenteerbepaling

De experimenteerbepaling is vastgelegd in de Omgevingswet. Deze is bedoeld voor projecten die de fysieke leefomgeving willen verbeteren, maar niet kunnen voldoen aan de huidige regelgeving. Het gaat hier om experimenten waarbij nieuwe dingen worden getest die effectief kunnen zijn maar alleen vastgesteld kunnen worden door te testen. Hierbij kan dus de experimenteerbepaling worden toegepast, maar deze experimenten worden aangewezen en er wordt bepaald van welke maatregel mag worden afgeweken en hoe lang de afwijking mag duren en het wordt dus goed afgebakend.

Waarom is het Bouwbesluit Belangrijk?

 • Veiligheid: Structuur, brandveiligheid en inbraakwerendheid.
 • Gezondheid: Ventilatie, daglichttoetreding en geluidsisolatie.
 • Bruikbaarheid: Toegankelijkheid, bruikbare vloeroppervlakte en ruimtegebruik.
 • Energiezuinigheid: Isolatie, energieprestaties en duurzame energiebronnen.
 • Milieu: Waterhuishouding en materiaalgebruik.
Een modern ingerichte keuken in een tiny house met donkergroene kastjes, een houten werkblad en een visgraat houten vloer. De ruimte heeft grote ramen en een houten plafond met een opvallende, houten hanglamp en een rieten lampenkap, wanden afgewerkt met leemstuc.

Hoe Helpen Wij?

Elk Tiny House dat wij ontwerpen en bouwen voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Dit betekent dat je met een gerust hart kunt genieten van je nieuwe woonruimte, wetende dat deze aan alle wettelijke normen voldoet. Kom in contact met ons team van experts. Wij staan klaar om je te begeleiden en te adviseren tijdens het hele proces, van ontwerp tot oplevering.

Onze diesnten inclusief:

 • Ontwerp en Constructie: Onze Tiny Houses worden ontworpen met aandacht voor detail en vakmanschap, zodat ze voldoen aan de strikte normen van het Bouwbesluit.
 • Advies en Ondersteuning: Wij bieden uitgebreide ondersteuning om je te helpen begrijpen wat het Bouwbesluit inhoudt en hoe je Tiny House hieraan kan voldoen.
 • Documentatie en Certificering: We zorgen voor alle benodigde documentatie en certificeringen om aan te tonen dat je Tiny House compliant is met het Bouwbesluit.

Vraag onze brochure op

Wil jij een op maat gemaakte Tiny House door ons laten ontwerpen en bouwen? Vul dan het formulier in en ontvang direct onze brochures met alle opties & prijzen je inbox.

Uitnodigende houten terras met een eethoek in een minimalistische stijl, gelegen in een kleine, zonnige tuin.